Wyślij plik

Rodzaj utworu:
Plik do wysłania:
Opis:

I N F O R M A C J A
Wysłanie pliki muzyczne zostaną przystosowane do instalacji w programie Blue Watcher. Następnie zostaną umieszczone na stronie z muzyką relaksacyjną. Jeśli masz problem z wysłaniem pliku przez formularz możesz wysłać go wraz z opisem na adres: ftpUpload@relaksacja.pl .

Muzyka relaksacyjna
na www.relaksacja.pl