Zaufali nam

Poza użytkownikami domowymi sporą grupę naszych klientów stanowią profesjonaliści stosujący trening psychologiczny, instytucje i placówki badawcze.

  • Gabinety psychologiczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, centra usług psychologicznych.
  • Szkoły od podstawowych po wyższe.
  • Firmy wspierające biznes od strony szkoleń softskills
  • Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – tzw. NZOZy
  • Z naszego sprzętu korzysta czołówka polskich olimpijczyków sportowych.

 

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej

Polski Związek Tenisowy