ćwiczenia

Trening Autogenny

Trening Autogenny wg Shultza

Ponad pół wieku temu Johannes Heinrich Schultz (1884-1970) wprowadził trening autogenny do terapii (od greckiego auto „sam”, genesis „powstanie”). Uczony ten był z wykształcenia dermatologiem i dopiero później zainteresował się neurologią i psychoterapią. J. H. Schultz niezmordowanie pracował aż do śmierci. Mimo że od dzieciństwa był słabego zdrowia, dożył 86 lat, niczym żywy dowód skuteczności opracowanej przez siebie metody.

Zobacz Więcej»

Co to jest joga

Joga jest całościowym i rozległym zagadnieniem psychologicznym. Prawdziwa definicja jogi – „Yoga chitta vrtti nirodha”, co znaczy „joga jest powściągnięciem zjawisk świadomości” – na którą składają się umysł, intelekt i ego, jest również pojęciem psychologicznym.

Zobacz Więcej»