blue watcher

Blue Watcher

UWAGA: Blue Watcher nie jest już rozwijany. Zastąpiły go dwa nowe urządzenia: Stone i Flow HRV.

Kliknij tutaj aby zobaczyć więcej.

Opis poprzedniej, nie wspieranej już wersji urządzenia:

Za chwilę poznasz Blue Watchera – urządzenie oparte o technologię biofeedback opracowaną w amerykańskiej NASA, przystosowaną do domowego użytku.

Zobacz Więcej»

Czym się zajmujemy

W ostatnim czasie zaczyna zacierać się granica pomiędzy poszczególnymi gałęziami nauki. Z połączenia różnych nauk powstają fascynujące odkrycia i rozkwitają zupełnie nowe dyscypliny. Zespół Instytutu Neurotechnologii tworzą inżynierowie zajmujący się badaniami możliwości wykorzystania najnowszych technologii komputerowych w dziedzinie medycyny.

Zobacz Więcej»

Umiejętność relaksu a ocena z egzaminu

Podsumowanie badania (Źródło)

Podsumowując wyniki przeprowadzonych badań studentów z trzech zaprezentowanych grup, można stwierdzić, że już podstawowy trening relaksacyjny umożliwia złagodzenie objawów stresu podczas egzaminów i zaliczeń ustnych, a więc jest zarówno warty polecenia do wdrożenia w szkołach, w celu redukcji stresu szkolnego, zwłaszcza podczas egzaminów i zaliczeń ustnych, jak i w innych instytucjach, gdzie ludzie są na podobne formy stresu narażeni.
Z badań wynika również, że dzięki zastosowaniu zaawansowanych technik relaksacyjnych, możliwych do opanowania przez studentów pedagogiki, mogą oni w czasie trwania egzaminów i zaliczeń ustnych na bieżąco redukować poziom swojego stresu, a tym samym w jakimś stopniu w sposób pozytywny wpłynąć na ich przebieg, a być może i na ich wyniki, które przecież zależą nie tylko od opanowania pewnej wiedzy, ale też od możności i umiejętności jej zaprezentowania, co stres często zaburza czy utrudnia, a czasami wręcz uniemożliwia. Tutaj należy przypomnieć, że pomiar poziomu niepokoju i lęku związanego z egzaminem u studentów wszystkich grup wykazał, że dla większości z nich jest on znaczącym czynnikiem stresu podczas zdawania egzaminów i zaliczeń.

Wyniki przeprowadzonych badań, choć bardzo ograniczonych, jeśli chodzi o uwzględnienie czynników oddziałujących bezpośrednio czy pośrednio na poziom stresu podczas egzaminów i zaliczeń ustnych studentów pedagogiki, a także w zakresie ilości przebadanych osób, stanowią kolejny przyczynek do wprowadzenia do programów kształcenia nauczycieli i pedagogów, a także do szkół, przedmiotu związanego z nauczaniem relaksacji.

Zastanawiające jest też spostrzeżenie, że – zwłaszcza ostatnio – polscy badacze w tak niewielkim stopniu łączą problematykę dotyczącą efektywnego zdawania egzaminów z opanowaniem m.in. technik relaksacji, w przeciwieństwie do badaczy zagranicznych.

Do badań użyto systemu treningowego Blue Watcher. Szczegóły na temat możliwości zamówienia systemu kliknij tutaj.

Zbiór recenzji

Wypowiedzi użytkowników, którzy już czerpią korzyści z systemu biofeedback Blue Watcher.

Opinie
Magazyn Internetowy

Zobacz Więcej»

Biofeedback na domowym komputerze

Blue Watcher (BW) to system podłączany do komputera PC umożliwiająca trening relaksacji i koncentracji.


Blue Watcher: gry i programy biofeedback na domowy komputer

System biofeedback Blue Watcher składa się z urządzenia oraz programów. Wiedzę o stanie odprężenia czerpie dzięki parze czujników, zakładanych na palce ręki.

Zobacz Więcej»