Biofeedback – Pytania i odpowiedzi

1. Czy biofeedback Blue Watcher jest dobry na wszystko?

Nie. Blue Watcher trenuje potencjał umysłu i reakcje na stres. Ponieważ mają one istotne znaczenie w wielu dziedzinach, zakres przydatności urządzenia jest istotnie rozległy.
2. Jakie są korzyści z używania Blue Watchera?

Stosowanie biofeedbacku GSR zwiększa zdolności umysłowe człowieka. W literaturze najczęściej mowa jest o następujących korzyściach:

1. zwiększona odporność na stres,
2. lepsza koncentracja i uwaga,
3. wzrost kreatywności,
4. lepsza pamięć,
5. poprawa samopoczucia,
6. przyspieszone uczenie się,
7. łatwiejsze podejmowanie decyzji,
8. zahamowanie lęków i tremy,
9. lepsza samokontrola,
10. zmniejszenie liczby błędów,
11. skrócenie czasu reakcji,
12. zwiększona produktywność,
13. mniejsza podatność na wypalanie się,
14. głębszy i łatwiej osiągalny relaks,
15. lepsza integracja umysłu i ciała,
16. zwiększenie pewności siebie i poprawa asertywności,
17. rozwój samoświadomości i inteligencji emocjonalnej.

Poprawa koncentracji, uwagi i zwiększona odporność na stres pomaga w wystąpieniach publicznych, zawodach sportowych, egzaminach, studiach, pracy twórczej oraz w kontaktach międzyludzkich. Badania pokazują, że po użyciu Blue Watchera obniża się ciśnienie krwi jak też zwalnia i stabilizuje się tętno.

3. Jak stosować Blue Watchera?

Używanie Blue Watchera należy rozpocząć od codziennego treningu relaksacji czyli opcji biofeedback z dźwiękiem. Najlepiej przejść ok. 10 sesji relaksacyjnych, po około 20 minut. Poprzez obserwację wykresu relaksacji użytkownik śledzi swoje postępy w nauce relaksacji. Jeżeli chcemy dalej ćwiczyć swoją koncentrację i uwagę, możemy poza biofeedbackiem z dźwiękiem rozpocząć ćwiczenia z grami biofeedback (Blue Watcher Games).

Szczegóły na temat możliwości zamówienia systemu kliknij tutaj.