Częstotliwości MindSpa

Częstotliwości mierzy się na dwóch skalach: Cykle na sekundę zwane także Hertzami (Hz) oraz amplituda, t.j. intensywność. Fale oceanu są dobrym przykładem cykli (częstotliwość fal) i natężenia (wysokość/intensywność fal).

Częstotliwości beta mierzy się w przybliżeniu między 13 i 40 Hertzami (Hz.). Niskie lub umiarkowane amplitudy beta odpowiadają naszemu normalnemu stanowi przebudzenia i czujności, w którym zachodzi największa część myślenia i fizycznego funkcjonowania.

Wysoka amplituda, szybka częstotliwość beta odpowiada zazwyczaj stanowi podwyższonej lękliwości lub stresu spowodowanego umysłową nadaktywnością. Wiąże się to z ze stanem „walki” albo ze stanem „ucieczki”. Kiedy ten stan utrzymuje się przez dłuższe okresy pozostawia w nas poczucie wyzucia z energii i z biegiem czasu może podkopać nasz fizyczny i mentalny dobrostan. Ten stan, kiedy dominuje, prowadzi do wysokiego poziomu uwagi skierowanej na zewnątrz, a kiedy idzie w parze z negatywnymi lub stresującymi bodźcami psychicznymi, może wytworzyć emocje kojarzone ze stanem wzburzenia.

Częstotliwości alpha mierzy się w przedziale w przybliżeniu od 8 do 12 Hz.Odpowiadają one stanowi odprężenia związanemu z uwagą skierowaną na zewnątrz. Jest to stan czuwania i odprężonego i bezwysiłkowego pobudzenia. Fale alfa stosuje się do mentalnego relaksu, przyśpieszenia uczenia, do zwiększania kreatywności i do osiągnięcia najwyższej wydolności. Wchodzimy w częstotliwość alfa podczas medytacji świetlnej. Innymi przykładami mogą być, kiedy wykonujemy relaksujące czynności, takie, jak czytanie dobrej książki, wpatrywanie się w miły, ciepły ogień w kominku lub odbywanie spokojnej przejażdżki za miastem.

Częstotliwości theta mierzy się w przybliżeniu w przedziale od 4 do 8 Hz.Odpowiadają one stanowi głębokiego odprężenia swobodnej koncentracji na wnętrzu. W sposób naturalny wpadamy w stan theta na kilka minut przed zaśnięciem i zaraz przed przebudzeniem, kiedy nieświadomie jawią nam się obrazy. Jest to również stan głębokiej medytacji i stan sprzyjający kreatywności.

Częstotliwości delta mierzy się w przybliżeniu w przedziale od 0.5 do 3 Hz.Zachodzi wówczas fizyczna i głęboka umysłowa regeneracja. Uznaje się, że jest to bezsenny stan „głębokiego snu”. MindSpa nie używa częstotliwości delta w swoich programach, ponieważ w stan delta wchodzi się raczej w wyniku naturalnego cyklu snu niż w wyniku cykli relaksacji i stymulacji.

MindSpa zastąpił najnowszy system Stone.
Klikając tutaj możesz zobaczyć programy Stone oparte o te częstotliwości.