O dr Ruth Olmstead – Twórczyni Programów dla MindSpa

Dr Ruth Olmstead stworzyła dwanaście zastrzeżonych programów MindSpa specjalnie dla A/V Stim.

Dr Olmstead otrzymała swój tytuł naukowy w dziedzinie Psychologii Klinicznej i jest jednym z zaledwie garstki uznanych ekspertów w dziedzinie Słuchowej i Wizualnej Stymulacji (AVS). Ma rozległe doświadczenie w leczeniu dzieci i dorosłych o zdiagnozowanym upośledzeniu uczenia się, z lękami, z depresją i z pewną ilością zaburzeń neurologicznych.

Dr Olmstead posiada uprawnienia do używania biologicznego sprzężenia zwrotnego z zastosowaniem elektroencephalogramu (EEG), a od 1991 roku bada, tworzy i publikuje precyzyjne sprawozdania ze stosowania AVS. Dodatkowo szkoli licencjonowanych terapeutów z klinicznego zastosowania AVS. Dr Olmstead odbywa obecnie pełnoetatową praktykę w Fort Lauderdale, w okręgu Floryda.