O stymulacji słuchowej i wizualnej AVS

Stymulacja słuchowa i wizualna (AVS – Auditory and visiual stimulation) jest metodą stworzoną dopiero niedawno, wyrosła ona ze studiów i zastosowania biologicznego sprzężenia zwrotnego, procedury treningowej, która umożliwia osobie zmianę reakcji fizjologicznych dla wywołania pożądanego stanu umysłu.
Jak stosować technologię AVS

Symulacja słuchowa i wzrokowa zachodzi przede wszystkim poprzez nerw optyczny i uszy z użyciem skomputeryzowanej technologii. Działaniu owej technologii poddaje się człowieka poprzez specjalnie zaprojektowane okulary z wbudowanymi diodami emitującymi światło (LEDs, light-emitting diodes) rozstawionymi pod szczególnym kątem i w specjalnych odległościach od oka aby zoptymalizować pożądany efekt. Owe światła błyskają w ustalonych częstotliwościach i są połączone ze szczególnymi tonami odbieranymi poprzez słuchawki.

Światło emitowane przez okulary i tempo błyskania oddziałującego poprzez nerw optyczny powołuje, że mózg dostraja się do owego tempa, zależnie od rezultatu, który chce się osiągnąć, do zamierzonej częstotliwości. Metoda indukcji, w drodze której do tego dochodzi jest znana jako Reakcje Odpowiadające Częstotliwości (FFR – Frequency Following Response). W odróżnieniu do biologicznego sprzężenia zwrotnego, gdzie celem użytkownika jest świadoma próba wyciszenia i wytrenowania działania umysłu, bierna indukcja AVS oddziałuje bezpośrednio na umysł bez świadomego wysiłku użytkownika.
Jakie rezultaty daje AVS

Stwierdzono, że wprowadzenie w wyższe stany zwiększa aktywność umysłową, podczas gdy wprowadzenie w stany niższe ją ogranicza, osłabia uczucia lęku oraz stres, i sprzyja głębokiemu relaksowi. Szybszy stan umysłu wywołany szybszym miganiem świateł LED zgodnie z teorią prowadzi do zwiększonej aktywności umysłowej, która może przynieść skutek w postaci poprawy czynności poznawczych.