Metoda relaksacji – słuchanie odpowiedniej muzyki

Słuchanie muzyki relaksacyjnej

Muzyka stosowana jako środek terapeutyczny, stwarza możliwość oddziaływania nie tylko na wybrane sfery rozwoju człowieka i obszary jego funkcjonowania, ale oddziałuje na

Zobacz Więcej»