Zygmunt Freud i psychoanalityczna teoria osobowości

Hipnoza była jednym z korzeni, z których wyrosła zawansowana metoda terapeutyczna – psychoanaliza.

Zygmunt (Sigmund) Freud swoje pierwsze doświadczenia niefarmakologicznego leczenia zaburzeń psychicznych zbierał właśnie stosując hipnozę. Pracując z Eugenem Breuerem, twórcą metody katharsis, używał hipnozy w celu przywoływania u pacjenta wspomnień, które okazywały się istotne w genezie danego zaburzenia. Najbardziej znaną

Zobacz Więcej»