Relaksacja

Wpływ ćwiczeń fizycznych na relaks

Ćwiczenia fizyczne stanowią zasadniczą część zdrowego stylu życia. Regularne ćwiczenia pomagają utrzymać sprawność fizyczną i zdrowie. Ćwiczenia fizyczne nie tylko zwiększają poziom energii, ale również pomagają poprawić ogólny stan zdrowia, krążenie i postawę.

W badaniu przeprowadzonym

Zobacz Więcej»

Metoda relaksacji – słuchanie odpowiedniej muzyki

Słuchanie muzyki relaksacyjnej

Muzyka stosowana jako środek terapeutyczny, stwarza możliwość oddziaływania nie tylko na wybrane sfery rozwoju człowieka i obszary jego funkcjonowania, ale oddziałuje na

Zobacz Więcej»

Choreoterapia

Taniec – Choreoterapia

Taniec nabrał wielkiego znaczenia w lecznictwie. Nie jest to zjawisko nowe, gdyż leczenie tańcem znane było już u naszych przodków. Tańczyli oni wokół chorego, by z jego ciała wypędzić złego demona (tańce św. Wita).

Zobacz Więcej»

Relaksacja Wintreberta

Jedną z metod zmierzających do zmniejszenia napięcia emocjonalnego u dzieci jest relaksacja mięśniowa. Opiera się ona na założeniu, że ciało i umysł tworzą niepodzielną całość.

Jedność psychiczna wyraża się

Zobacz Więcej»

Co to jest joga

Joga jest całościowym i rozległym zagadnieniem psychologicznym. Prawdziwa definicja jogi – „Yoga chitta vrtti nirodha”, co znaczy „joga jest powściągnięciem zjawisk świadomości” – na którą składają się umysł, intelekt i ego, jest również pojęciem psychologicznym.

Zobacz Więcej»

Co to jest relaksacja

Relaksacja jest rozluźnieniem wewnętrznego napięcia, w wyniku, którego zmniejszają się nasze negatywne emocje, takie jak lęk, złość, gniew, zawiść. Możemy powiedzieć, że w wyniku rozluźnienia emocje transformują się w życzliwość,

Zobacz Więcej»

Hipnoza

Hipnoza, inaczej niż mesmeryzm, miała wielu ojców. Samo pojęcie wprowadził James Braid, lecz oparł się na praktykach wielu poprzedników. Początkowo wywoływał on stan hipnotyczny nakazując

Zobacz Więcej»

Mesmeryzm, Franz-Anton Mesmer

W okresie średniowiecza leczenie było ściśle związane z astrologią, która w przedziwny sposób znalazła sobie zaszczytne miejsce w uniwersytetach i umysłach, pomimo swej

Zobacz Więcej»

Koncepcje starożytne psychoterapii

Początki i zalążki współczesnej psychoterapii odnajdujemy w starożytności oraz kulturach zwanych przez antropologów tradycyjnymi.

Starożytne koncepcje leczenia chorób zawierały elementy

Zobacz Więcej»

Szamanizm

<p style=”text-align: justify;”>Szamanizm – jest archaiczną metodą leczenia oraz teorią i praktyką doświadczeń transowo-mistycznych. Możemy spostrzegać go jako odległy korzeń metod psychoterapeutycznych. Szamani wyznawali

Zobacz Więcej»